เข้าร่วมกับเรา

เข้าร่วมงานกับเรา!

เป็นตัวแทนเรา

สร้างรายได้ไปพร้อมกัน

ยินดีต้อนรับตัวแทนจำหน่าย มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา โตไปด้วยกันก้าวไปด้วยกัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครตัวแทนจําหน่าย หากทางบริษัทฯได้รับและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะทำการติดต่อคุณไป
เงื่อนไข 4 ข้อ
  • มีร้านค้าเป็นของตัวเองและมีลูกค้าเข้าออกตลอดเวลา
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • ร้านค้ามีความซื่อสัตย์ จริงใจ
  • สัญชาติไทย